KERSTHERBERG BREDA  

 

De voorbereidingen voor de Kerstherberg Breda 2021 zijn gestart.

Op 14 oktober heeft het bestuur van de kerstherberg overlegd en een aantal 

besluiten genomen. De kerstherberg in z'n oude vorm zal nog niet gaan dit jaar. 

Maar we kijken uit naar een kerstherberg met minder grootschalige activiteiten.

We gaan ook dit jaar weer veel energie steken in de kerstpakketten .......

 

>>Lees verder op het Prikbord<<

 

 

 

Voor de laatste nieuwtjes 
Zie Prikbord