AANVRAAGFORMULIER KERSTPAKKET(TEN)

Ruimte voor opmerkingen. Voor het doen van mededelingen e.d. kun je het standaard contactformulier gebruiken (zie website). Voor het aanmelden als vrijwilliger bij de Kerstherberg zie het contactformulier vrijwilligers.