PRIKBORD

 

 

We gaan er dit jaar weer alles aan doen om de Kerstherberg Breda te laten slagen.

Dit geldt voor alle activiteiten, zoals de kerstpakkettenactie.

 

U bent van de organisatie van de Kerstherberg Breda gewend dat we ieder jaar
tijdens de kerstdagen een gezellige ruimte inrichten, waar we samen de kerst door
kunnen brengen. Met een hapje en een drankje, een luisterend oor en een potje dammen.
Ook dit jaar, waarin het Coronavirus onze gezondheid bedreigt en het houden van een verstandige afstand tot elkaar mensen angstiger en meer eenzaam maakt en de armoede toeneemt, zou een kerstherberg voor veel mensen een steun in de rug kunnen betekenen. 


Met name het niet kunnen garanderen van de gezondheid van onze vrijwilligers, waar de kerstherberg en de kerstpakkettenactie door mogelijk worden gemaakt, heeft in 2020 de doorslag gegeven om de kerstherberg niet door te laten gaan.
 
Als dit jaar alles meezit, gaan we met de kerstdagen, zoals inmiddels traditie, weer gebruik maken van de ruimte van de Stichting Tientjes aan de Kloosterlaan in Breda. 

Dit jaar zal de kerstherberg vooral in het teken staan van ons 40-jarig jubileum. Dit hopen we nu in december 2021 te kunnen vieren. Om dan goed uit te kunnen pakken als Kerstherberg Breda, worden in de loop van het najaar 2021 onder meer alle initiatieven en ideeën, die we nu van onze vrijwilligers en belangstellenden hebben gekregen, uitgewerkt. 


Met hartelijke groet,


Emmy Janssens
(Voorzitter Kerstherberg Breda)