PRIKBORD

 

 

De Kerstherberg Breda kan helaas dit jaar geen doorgang vinden.

Dit geldt voor alle activiteiten, zoals de kerstpakkettenactie.

 

U bent van de organisatie van de Kerstherberg Breda gewend dat we ieder jaar
tijdens de kerstdagen een gezellige ruimte inrichten, waar we samen de kerst door
kunnen brengen. Met een hapje en een drankje, een luisterend oor en een potje dammen.
Juist dit jaar, waarin het Coronavirus onze gezondheid bedreigt en het houden van een verstandige afstand tot elkaar mensen angstiger en meer eenzaam maakt en de armoede toeneemt, zou een kerstherberg voor veel mensen een steun in de rug kunnen betekenen. 

Na veel wikken en wegen binnen het bestuur hebben we helaas moeten vaststellen dat het niet verstandig is om tijdens de kerstdagen activiteiten te ontplooien als kerstherberg.
Met name het niet kunnen garanderen van de gezondheid van onze vrijwilligers, waar de kerstherberg en de kerstpakkettenactie door mogelijk worden gemaakt, heeft hiertoe de doorslag gegeven. Ook de Covid19-maatregelen geven ons weinig speelruimte om ook maar de kleinste actie voor te bereiden en te ondernemen.
 
Dit betekent dat we met de kerstdagen geen gebruik zullen maken van de ruimte van de Stichting Tientjes aan de Kloosterlaan in Breda. Dit houdt ook in dat we onze trouwe aanvragers en ontvangers van een kerstpakket helaas dit keer zullen moeten teleurstellen.

Dit jaar zou de kerstherberg in het teken staan van ons 40-jarig jubileum. Dit hopen we nu in december 2021 te kunnen vieren. Om dan goed uit te kunnen pakken als Kerstherberg Breda, worden in de loop van het najaar 2021 alle initiatieven en ideeën, die we nu van onze vrijwilligers en belangstellenden hebben gekregen, meegenomen. 


Met hartelijke groet,


Emmy Janssens
(Voorzitter Kerstherberg Breda)